Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Провеждане на избори за ръководител катедра

21.05.2020

 Съобщение на изборната комисия относно провеждането на избор за ръководител на катедра "Геодезия и геоинформатика"Source: кат."Геодезия и геоинформатика"