Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Процедура за избор на ръководител катедра на катедра "Геотехника"

05.06.2020, Н.Керенчев

 На основание на „Правилника за управление на УАСГ“, на заседание на катедрения съвет от 26.05.2020 г., се открива процедура за избор на ръководител на катедра „Геотехника”.

 Във връзка с избора, съгласно чл. 25 ал. 2 от „Правилника за управление на УАСГ“, на катедрен съвет от 26.05.2020г. е избрана тричленна комисия в състав:
• Гл. ас. Николай Керенчев
• Гл. ас. Илиян Марков
• Гл. ас. Николай Милев
Изборната процедура ще се проведе според изискванията на ЗВО и „Правилник за управление на УАСГ“.

В прикачените файлове са представени правилата за избора, сроковете и необходимите документи за кандидатстване.

 Source: катедра "Геотехника