Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Представяне на катедра „Обществени сгради“ като специализираща след IV курс

11.06.2020

Следващите редове представят работата в катедра "Обществени сгради" с преддипломанти и дипломант,избрали катедрата след IV курс.

какво явяват Обществените сгради

Преподаватели:

Проекти:

  • обществена сграда с голяма зрителна зала – през IX семестър;
  • концептуално предпоставено обществено пространство – през X семестър;
  • задача по конверсия на индустриална сграда в обществена или подобен работен проект с възможност за екипна работа – през X семестър;
  • конкурсна или подобна задача по личен избор или съответно авторско задание на дипломанта – през XI дипломен семестър.

За допълнителна информация:

 Source: катедра "Обществени сгради"