Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс по дисциплините на катедра "Обществени сгради"

10.06.2020

Предвид обстоятелствата около COVID-19 представянията на курсовите проекти в III и IV курс по дисциплините на катедра "Обществени сгради" ще проведат като присъствени от дистанция – онлайн. Преподавателите от катедрата изразяват съжалението си за избрания формат, като се надяват на разбиране от страна на студентите.

 

Указанията за представянето:

 

Всеки студент следва предварително да предостави файл с проекта си (единичен PDF с изисквания, описани по-долу) като го изпрати не по-късно от срока, определен в колонка Б на таблицата по-долу, на следния имейл адрес: publicbuildingsdepartment@gmail.com с тема на съобщението името на качения PDF файл, генерирано по следния начин:

k_g_12345_Ime_Familiya.pdf

където:

k e курсът на студента;
g е групата на студента;
12345 е факултетният номер на студента;
Ime е малкото име на студента на латиница;
Familiya е фамилното име на студента на латиница.

Файлът на студент Иван Иванов от 4 курс, 2 група с факултетен номер 15054 (и съответно темата на имейл съобщението) би изглеждал така:

4_2_15054_Ivan_Ivanov.pdf

Представянията ще се проведат като присъствени от дистанция – онлайн, в електронната среда на Zoom, Google Meet или подобна платформа по преценка на модератора в съответната група, указан в колонка Д от таблицата по-долу. Освен нужния хардуер за видеоконферентна връзка (компютър с камера, микрофон, слушалки – заради ехо/микрофония), са необходими интернет връзка, Google акаунт и интернет браузър (за Google Meet средата), софтуер на Zoom за неговата среда и т.н.

Всеки студент следва да представи проекта си чрез споделяне на екрана си и вербално обяснение в рамките общо на 5 минути. Коментари от страна на членовете на комисията не се предвиждат.

Проектните материали се аранжират в осигурен от катедрата основа за графични табла (условен темплейт) под фόрмата на PDF файл с размер А1 (наличен в Google Drive линка по-долу), резолюция не по ниска от 72 dpi и размер в мегабайти до 20 MB (системната квота за големина на изпратените файлове в средата на gmail e 25 MB). Всеки студент представя единичен (!) PDF файл с най-малко по една страница от следните два типа:

  1. страница за проучване/изследване/развитие;
  2. страница за крайното решение/проект.

Броят на всеки от двата типа страници в единичния PDF файл е неограничен – стига големината на крайния PDF файл да не надхвърля посочените 20 MB за файл. Основа за двата вида табла, както и различни примери на представяне на проекти са качени в долния линк. Таблата са дадени в pdf - формат за информация, и в InDesign, откъдето могат да се използват. Отделните полета са дадени като необходимо съдържание, а не като конкретна подредба!


https://drive.google.com/drive/folders/1u9wfI8w8bJBIH2QRdyzkOAmuzCb0miBg?usp=sharing

Оценяването на проектите се извършва от членовете на комисията след като и последният от студентите в съответната група е приключил с презентирането си. Конкретната форма на оповестяване на резултатите (оценките) сред студентите се избира и осъществява от членовете на комисията в групата.

 Source: катедра "Обществени сгради"