Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Department News /

Провеждане на избори за ръководител катедра

15.06.2020, катедра Приложна геодезия

Съобщение на изборната комисия относно провеждането на избор за ръководител на катедра "Приложна геодезия"Source: катедра Приложна геодезия