Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy / Department News /

Провеждане на избори за ръководител катедра

18.06.2020, катедра Висша геодезия

Съобщение на изборната комисия относно провеждането на избор за ръководител на катедра "Висша геодезия"Source: катедра Висша геодезия