Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Учебно-производствена практика за специалност ССС, ІV курс, редовно и задочно обучение към катедра “Организация и икономика на строителството”

09.07.2020

Практиката ще се проведе в периода 027.07 - 30.07. 2020 год. Графикът на групите за посещение по обекти и формата за заверка е предоставен на сайта на Университета. Всеки студент е необходимо да ги разпечата и да ги носи със себе си.
 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА СА ОБЛЕЧЕНИ И ОБУТИ ПОДХОДЯЩО (БЕЗ ЧЕХЛИ, ДЖАПАНКИ, ПОЛИ, КЪСИ ПАНТАЛОНИ, ПОТНИЦИ И ДР.) ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТ