Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Оценки от изпита (редовна дата) по лекционната лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс

22.07.2020

Във файла по-долу е наличен изпитен протокол с оценките от изпита (редовна дата) по лекционната лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс.

Информация за поправителната дата за изпита е налична в тук: https://www.uacg.bg/?p=180&l=1&id=4247&f=1&dp=14&ord=0,1,0,0Source: катедра "Обществени сгради"