Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Есенна поправителна сесия, октомври 2020 г. – изпитни дати и зали към катедра "Строителни материали и изолации"

29.09.2020

Информацията може да намерите в прикачения файл.