Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Извънредни изпитни дати на катедра "АИТ", Строителен факултет

02.10.2020

доц д-р инж. В. Яков 

06.10  от 10:00 часа     пред кабинет №4   /връзката между корпус1 и 2/