Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

ВЕЧЕР НА МОСТОВЕТЕ 2020

03.12.2020, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Уважаеми колеги,

 
Колективът на катедра "Пътища и транспортни съоръжения" има удоволствието да Ви покани на "Вечер на мостовете", която ще се проведе на 10.12.2020 г. от 14:00 часа в онлайн платформата Microsoft Teams.
 
Линк за достъп ще получите след регистрация на имейл road.uacg@gmail.com до 15:00 часа на 09.12.2020 г.  
 
Програмата включва доклади на следните теми:
- "Взаимодействие между железен път и конструкция при мостове за високоскоростни влакове" - лектор проф. Алп Канер - Средноизточен технически университет, Анкара
- "Значими стоманени и комбинирани мостове в България" - лектор доц. д-р инж. Лазар Георгиев - УАСГ


Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"