Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Преподаватели от катедра "МДПК", водещи на задочно обучаващи се студенти

22.12.2020, Л. Здравков

На 04.01.2021 стартира втори етап на задочното обучение през зимния семестър на учебната 2020/21 г. Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, той ще се провежда дистанционно, on-line, като се спазва учебният разпис.

Преподавателите от катедра "МДПК", които са нагажирани с провеждането на учебните занятия са в приложения списък. За повече информация и уточняване на детайлите за преподаване можете да се свържете с тях на посочените e-mail .Source: катедра "МДПК"