Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Department News /

Предстоящи очни занятия за задочна форма на обучение - 2-ри етап, зимен семестър 20/21 г. - дисциплина "Инженерна геодезия" , спец. "ТС"

30.12.2020, доц.Антонио Ангелов

Предстоящите очни занятия за задочна форма на обучение - 2-ри етап, зимен семестър 

за дисциплината "Инженерна геодезия" ще се проведат в ел. среда (Zoom) , с лектор 

доц. д-р инж. Антонио Ангелов, с начало 04.01.2021г.

За повече информация се свържете с лектора, чрез ел. поща :   angelov_fgs@uacg.bg,

както и на личната страница на преподавателя в сайта на УАСГ.Source: кат."Приложна геодезия", ГФ