Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Department News /

Предстоящи очни занятия за задочна форма на обучение - 2-ри етап, зимен семестър 20/21 г., спец. "Геодезия".

30.12.2020, доц.Антонио Ангелов
Предстоящите очни занятия за задочна форма на обучение - 2-ри етап, зимен семестър
за дисциплини в спец. "Геодезия-задочно" към кат. "ПГ" ще се проведат, както следва: 
 
- "Инженерна геодезия 1", V курс-задочно.  
Курсът ще се проведе в ел. среда (Zoom), с лектор  
доц. д-р инж. Антонио Ангелов, с начало 05.01.2021г.
Повече информация и връзка с лектора,  чрез ел. поща:  angelov_fgs@uacg.bg,
както и на личната страница на преподавателя в сайта на УАСГ.
 
- "АОС",  VI курс-задочно - избираема дисциплина.
Курсът ще се проведе в ел. среда (MS Teams), с лектор 
гл.ас. д-р инж. Евгени Кръстанов,  с начало 04.01.2021г.
Повече информация и връзка с лектора, чрез ел. поща:  evgenikrastanov68@gmail.com,

както и на личната страница на преподавателя в сайта на УАСГ. Source: кат."Приложна геодезия", ГФ