Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс по дисциплините на катедра "Обществени сгради", зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

11.01.2021

Предвид обстоятелствата около COVID-19 представянията на курсовите проекти в III и IV курс по дисциплините на катедра "Обществени сгради" за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ще проведат като присъствени от дистанция, онлайн. Редовните преподаватели на катедрата изразяват съжалението си за избрания формат, като се надяват на разбирането от страна на студентите.

 

Указанията за представянето:

Всеки студент следва предварително да предостави файл с проекта си (единичен PDF с изисквания, описани по-долу) като го изпрати не по-късно от срока, определен в колонка Б на таблицата по-долу (около 24 часа преди самото презентиране), на следния имейл адрес: publicbuildingsdepartment@gmail.com с тема на съобщението името на качения PDF файл, генерирано по следния начин:

k_g_12345_Ime_Familiya.pdf

където:

k e курсът на студента;
g е групата на студента;
12345 е факултетният номер на студента;
Ime е малкото име на студента на латиница;
Familiya е фамилното име на студента на латиница.

Файлът на студент Иван Иванов от 4 курс, 5 група с факултетен номер 15054 (и съответно темата на имейл съобщението) би изглеждал така:

4_5_15054_Ivan_Ivanov.pdf

Представянията ще се проведат като присъствени от дистанция – онлайн, в електронната среда на Zoom, Google Meet, MS Teams или подобна платформа по преценка на модератора/организатора в съответната група, указан в колонка Д от таблицата по-долу. Освен нужния хардуер за видеоконферентна връзка (компютър с камера, микрофон, слушалки – заради ехо/микрофония), са необходими интернет връзка, евентуално Google акаунт и интернет браузър, софтуер на Zoom или друг и т.н.

Всеки студент следва да представи проекта си чрез споделяне на екрана си и вербално обяснение в рамките общо на не повече от 10 минути. Членовете на отделните комисии си запазват правото да отправят въпроси, бележки, критики и коментари по проектите извън даденото на студента време за обяснение на проекта.

Заверка по учебната дисциплина (Проект 1 в III курс и Проект 2 в IV курс) всеки студент получава (или не получава) по преценка на своя водещ преподавател, като списъците с неполучилите заверка студенти се предават на ръководителя на катедрата доц. Савов от модератора/организатора на всяка административна група. Студентите, които са получили заверка по дисциплината, ще могат да ги получат и писмено в студентските си книжки след възобновяване на присъствените учебни занятия – съгласно т. 14 от Заповед на Ректора на УАСГ № 493 от 30.12.2020 г.

Проектните материали се аранжират в осигурен от катедрата основа за графични табла (условен темплейт) под фόрмата на PDF файл с размер А1 (наличен в Google Drive линка по-долу), резолюция не по ниска от 72 dpi и размер в мегабайти до 20 MB (системната квота за големина на изпратените файлове в средата на gmail e 25 MB). Всеки студент представя единичен (!) PDF файл с най-малко по една страница от следните два типа:

  • страница за проучване/изследване/развитие;
  • страница за крайното решение/проект.

Броят на всеки от двата типа страници в единичния PDF файл е неограничен – стига големината на крайния PDF файл да не надхвърля посочените 20 MB за файл. Основа за двата вида табла, както и различни примери на представяне на проекти са качени в долния линк. Таблата са дадени в pdf - формат за информация, и в InDesign, откъдето могат да се използват. Отделните полета са дадени като необходимо съдържание, а не като конкретна подредба!

  • https://drive.google.com/drive/folders/1u9wfI8w8bJBIH2QRdyzkOAmuzCb0miBg?usp=sharing

Оценяването на проектите в административната група става до 24 часа след края на презентиранията в групата, като модераторът/организаторът на комисията има ангажимента да предостави оценките на студентите в групата.

 Source: катедра "Обществени сгради"