Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

11.02.2021, Л. Здравков

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" (МДПK) към Строителния факултет на УАСГ има удоволствието да Ви покани да участвате в Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, който ще се проведе в на 14 май 2021 г. в гр. София.

Основни тематични направления:

1. Теоретични и експериментални изследвания в областа на стоманените, дървените и комбинираните конструкции;

2. Практически реализации и постижения в проектирането, и изграждането на стоманени, дървени и комбинирани конструкции;

3. Фасаден инженеринг.

 

Важни дати:

01.03.2021 - Краен срок за изпращане на резюмета на доклади;

15.03.2021 - Потвърждение за приемане на резюметата;

01.05.2021 - Краен срок за изпращане на пълните текстове на докладите.

 

За повече информация вижте прикачените файлове.

Очакваме Ви!Source: катедра "МДПК"