Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Актуализиран график за провеждане на изпити на кат. "Геодезия и геонформатика"

29.01.2021, кат. "Геодезия и геоинформатика"

 При промяна в епидемичната обстановка и нова заповед на Ректора на УАСГ е възможно да има ново изменение