Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

График за провеждане на семестриални изпити към КИТА

03.02.2021

Приложено ще намерите график за провеждане на зимна изпитна сесия по дисциплини към катедра "История и теория н архитектурата" за учебната 2020/2021 година.

 Source: КИТА