Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Зимна поправителна сесия 2020/2021г. - изпитни дати на катедра "Организация и икономика на строителството"

09.02.2021