Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Department News /

ГРАФИК За зимната ПОПРАВИТЕЛНА сесия и начин за провеждането й през учебната 2020/2021 г. към катедра “Приложна геодезия”

15.02.2021, доц.Антонио Ангелов

 - на всички дати могат да се явяват и семестриално завършили студенти, както и студенти задочна форма на обучение.Source: кат."Приложна геодезия", ГФ