Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News /

Допълнителна изпитна сесия кат. "Техническа механика" - март 2021

02.03.2021, Петър Павлов

Допълнителни дати за кандидат диплооманти с един невзет изпит, съгласно заповед на ректора  Заповед №89/19/02/2021г.Source: кат. "Техническа механика"