Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News /

Първи проект по Сградостроителство

04.03.2021, катедра Технология на архитектурата

за тези, които не са заверили Първи проект по Сградостроителство

За тези, които не са заверили Първи проект по Сградостроителство - 3те курсови задачи от зимния семестър, без значение през коя учебна година, давам следните указания - могат да разработват проектите от зимния семестър едновременно с проектите от новия летен семестър с водещия преподавател, ако той се съгласи да води и двата проекта едновременно, като за задачите от зимния семестър получат ново задание.
Моля, да обърнете внимание, че отдалеченото обучение в електронна среда не означава САМОСТОЯТЕЛНО разработване на проектните задачи!

Новите задания за 3-те задачи се получават от водещия преподавател, който се е съгласил да коригира и който след това ще удостовери, че проектите са минавали на корекции.


За тези, които са от други курсове или трябва да коригират само Първи проект ще могат да се запишат в катедрената канцелария - 713 каб. и ще бъде сформирана отделна група с водещ преподавател.
Срок за записване - до 19 март.
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В 713КАБИНЕТ - ОТ 10 ДО 14 МАЙ!!!

доц д-р арх Гичка Кутова