Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Покана за участие в Седмия национален симпозиум по Стоманени, дървени и комбинирани конструкции

26.03.2021, Л. Здравков

Колективът на катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (МДПK) към Строителния факултет на УАСГ има удоволствието да Ви покани да участвате в Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, който ще се проведе в на 18 юни 2021 г. в гр. София.

Основни тематични направления на симпозиума:
- Теоретични и експериментални изследвания в областта на стоманените, дървените и комбинираните конструкции;
- Практически реализации и постижения в проектирането и изграждането на стоманени, дървени и комбинирани конструкции;
- Фасаден инженеринг.

Дата на провеждане:
Седмият национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции ще се проведе на 18 юни (петък) 2021 г. Предвид епидемичната обстановка в страната са възможни промени, за които  ще Ви уведомяваме своевременно.

Място на провеждане:
Домакин на събитието е форумът "Джон Атанасов", разположен в София Тех Парк https://sofiatech.bg/forum/ .

Такса за участие:
Благодарение на подкрепата, която получихме от спомоществователите на този национален симпозиум, можем да си позволим да предоставим събитието напълно безплатно за гости и автори на научни доклади.

Регистрация:
Предвид ограничените места се изисква задължителна регистрация, формуляр за която ще намерите в настоящата покана. Попълнените формуляри ще се приемат на имейл sdkk2021@abv.bg до 15.04.2021г. или до изчерпване на местата.

Инструкция за авторите на доклади:
Форматът на докладите съответства на този на Годишника на УАСГ. За целта може да се използва информацията, налична на страницата на УАСГ: https://uacg.bg/?p=530&l=1 – Изисквания към ръкописите за Годишника на УАСГSource: катедра "МДПК"