Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Конкурс за прием на редовни докторанти към катедра “Строителни материали и изолации”

07.04.2021

 За връзка: Ръководител катедра: доц. д-р инж. Румяна Захариева, тел.: 0884636212 и e-mail: zaharieva_fce@uacg.bg