Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Провеждане на представянето на курсовите проекти в III и IV курс (групи 1-4) по дисциплините на катедра „Обществени сгради“, летен семестър на уч. 2020/2021 г.

09.06.2021, доц. д-р арх. Панайот Савов, ръководител катедра "Обществени сгради"

Указания за представянето:

Представянията на курсовите проекти в III и IV курс (групи 1-4) по дисциплините на катедра "Обществени сгради" за летния семестър на учебната 2020/2021 г. ще проведат като физически присъствени на указаните в графика на деканата (линк към графика) дати и начални часове. Ако метеорологичните условия са подходящи, представянията ще се проведат на открито – в градинката при входа университета на ул. „Добри Войников“. С организацията на всяко отделно представяне се ангажира преподавателят модератор на всяка отделна група/комисия (колонка Д на таблицата по-долу).

До представяне се допускат единствено студентите, които предварително са предоставили файл с проекта си (единичен PDF с изисквания, описани по-долу), изпратен не по-късно от срока, определен в колонка Б на таблицата по-долу (около 24 часа преди самото презентиране), на следния имейл адрес: publicbuildingsdepartment@gmail.com с тема на съобщението името на качения PDF файл, генерирано по следния начин:

k_g_12345_Ime_Familiya.pdf ,

където:

k e курсът на студента;

g е групата на студента;

12345 е факултетният номер на студента;

Ime е малкото име на студента на латиница;

Familiya е фамилното име на студента на латиница.

Файлът на студент Иван Иванов от 4 курс, 5 група с факултетен номер 15054 (и съответно темата на имейл съобщението) би изглеждал така:

4_5_15054_Ivan_Ivanov.pdf

В случай че студентът е от по-горен курс, за курс и група (съответно k и g) той указва курса и групата, в която е влизал, но добавя актуалния си курс в края на формата. Така студент Георги Георгиев от V курс с факултетен номер 13579, който е разработвал проект от 3 курс с преподавател от 1 група, подава следния формат:

3_1_13579_Georgi_Georgiev_5.pdf

Студентите в IV, група 3, които са изначално започнали работата по проектите си с водещ преподавател арх. Динев, представят проектите си в групите, в които са преподавали заместващите преподаватели (а не в своята група 3).

Заверка по учебната дисциплина (Проект 1 в III курс и Проект 2 в IV курс) всеки студент получава (или не получава) по преценка единствено на своя водещ преподавател, като списъците с неполучилите заверка студенти се предават на ръководителя на катедрата доц. Савов от преподавателя модератор на всяка административна група/комисия. Студентите, които са получили заверка по дисциплината, я получават и писмено в студентските си книжки след – след като tam коректно са попълнили пълното наименование на съответната учебна дисциплина („Обществени сгради – Проект 1“ за III курс, „Обществени сгради – Проект 1“ за IV курс).

За целите на електронното предоставяне на проектните си материали всеки студент ги аранжира в осигурена от катедрата основа за графични табла (условен темплейт) под фόрмата на PDF файл с размер А1 (наличен в Google Drive линка по-долу), резолюция не по ниска от 72 dpi и размер в мегабайти до 20 MB (системната квота за големина на изпратените файлове в средата на gmail e 25 MB). Всеки студент представя единичен (!) PDF файл с най-малко по една страница от следните два типа:

  1. страница за проучване/изследване/развитие;
  2. страница за крайното решение/проект.

Броят на всеки от двата типа страници в единичния PDF файл е неограничен – стига големината на крайния PDF файл да не надхвърля посочените 20 MB за файл. Основа за двата вида табла, както и различни примери на представяне на проекти са качени в долния линк. Таблата са дадени в pdf формат за информация, както и в InDesign формат, който може да се ползва пряко. Отделните полета са дадени като необходимо съдържание, а не като конкретна подредба!

Физическите графични табла за физическото представяне следва да отговарят на описаните по-горе дигитални.

Оценяването на проектите в административната група става след последното представяне на последния проект в групата, като преподавателят модератор на групата/комисията има ангажимента да предостави оценките на студентите в групата.

График за представянето на курсовите проекти в III и IV курс, катедра "Обществени сгради", летен семестър 2020/2021 г.
  А Б В Г Д
  Група Срок
за изпращане
на проектите
Дата и начален час
на представянето
Членове
на комисията
в групата
Преподавател модератор
в групата/комисията
3 курс
Обществени сгради
Проект I
1 до 13: 00 ч
на 21.06.2021 г. (понеделник)
22.06.2021 г. (вторник)
09:00 ч
арх. Славчо Филипов
арх. Станимир Михайлов
арх. Йордан Манолов
арх. Славчо Филипов
2 до 13: 00 ч
на 21.06.2021 г. (понеделник)
22.06.2021 г. (вторник)
09:00 ч
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
ас. арх. Сава Кисляков
арх. Милан Белемезов
ас. арх. Сава Кисляков
3 до 13: 00 ч
на 21.06.2021 г. (понеделник)
22.06.2021 г. (вторник)
14:00 ч
арх. Станимир Михайлов
арх. Елена Желязкова
арх. Милан Белемезов
арх. Елена Желязкова
4 до 13: 00 ч
на 21.06.2021 г. (понеделник)
22.06.2021 г. (вторник)
14:00 ч
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
д-р арх. Мария Диамандиева
арх. Ирена Драгийчева
арх. Ирена Драгийчева
4 курс
Обществени сгради
Проект II
1 до 13: 00 ч
на 23.06.2021 г. (сряда)
24.06.2021 г. (четвъртък)
09:00 ч
ас. арх. Сава Кисляков
проф. д-р арх. Пламен Нанов
проф. д-р арх. Благовест Вълков
ас. арх. Сава Кисляков
2 до 13: 00 ч
на 23.06.2021 г. (сряда)
24.06.2021 г. (четвъртък)
09:00 ч
ас. арх. Игнат Тодоров
гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов
проф. дн арх. Бойко Кадинов
ас. арх. Игнат Тодоров
3 до 13: 00 ч
на 23.06.2021 г. (сряда)
24.06.2021 г. (четвъртък)
14:00 ч
ас. арх. Ивайло Петков
арх. Пламен Братков
ас. арх. Игнат Тодоров
ас. арх. Игнат Тодоров
4 до 13: 00 ч
на 23.06.2021 г. (сряда)
24.06.2021 г. (четвъртък)
14:00 ч
ас. арх. Радина Писарска
арх. Антонина Илиева
арх. Георги Кътов
ас. арх. Радина Писарска
           


Source: катедра "Обществени сгради"