Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Учебна практика по Геодезия за спец. Транспортно строителство-редовно и задочно обучение

16.06.2021

 Повече информация може да намерите в прикачения файлSource: кат."Геодезия и геоинформатика"