Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Лятна редовна сесия на катедра "АИТ

10.09.2021

доц. Михаела Кутева

Бакалаври Урбанизъм - ИТ -

30.06 10:30 612 зала

ССС АИТ -

30.06 10:30 612 зала

ССС - СИМ -

01.07  10:30 612 зала

Str Eng - Computer Aided Eng - 30  юни 14:30

 

гл. ас. Красимир Бошнаков

22.06 10:30 814 зала

поправителни изпити по дисциплините:

1.) Цифрово управление на проекти – 1ч. за спец. УПС(маг.)
2.) Цифрово управление на проекти – 2ч. за спец. УПС(маг.)
3.) Информационни системи за управление на проекти – за спец. УС(б)

 

24.06  10:30   814 зала

ИСУП за специалност УС (бакалаври)

01.07  10:30   814 зала
Редовнен изпит по дисциплината Компютърни системи в строителството (КСС) за студентите от ССС – задочно обучение – 3ти курс

 

доц. Владимир Яков

22.06  10:30   602 зала

АИТ ВиК 1 група

28.06  10:30   503 зала

ПИИС ВиК 2 група и специалност Инженерна екология

30.06  10:30   503 зала

ПИИС  ХС