Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Представяне на катедра „Обществени сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2021/2022 г.

22.06.2021, доц. д-р арх. Панайот Савов

Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (с краен срок 25 юни 2021 г.) следващите редове представят работата в катедра "Обществени сгради" с преддипломанти и дипломанти

Преподаватели:

всички избрани от бъдещите преддипломанти редовни преподаватели на катедрата (списък с въпросните преподаватели) – всеки студент избира своя преподавател

Проекти:

  • обществена сграда с голяма зрителна зала – през IX семестър / Преддипломен проект 1;
  • концептуално предпоставено обществено пространство – през X семестър / Преддипломен проект 2;
  • задача по конверсия на индустриална сграда в обществена или подобен работен проект с възможност за екипна работа – през X семестър / Специализиран проект;
  • конкурсна или подобна задача по личен избор или съответно авторско задание на дипломанта – през XI дипломен семестър.

За допълнителна информация:

контакт с ръководителя на катедрата доц. Савов

Линк към галерия с проекти от минали години в V курс и дипломни проекти:

https://drive.google.com/drive/folders/1hwKhw37FXQQv-VbwKu7VDO9M-Lub1p2f?usp=sharing

 Source: катедра "Обществени сгради"