Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд

30.06.2021

 Публичната защита на дисертационния труд на инж. Яница Янкова, задочен докторант към катедра "Геодезия и геоинформатика" ще се състои на открито заседание на научното жури, назначено от Ректора на УАСГ на 22.07.2021 г. от 14 ч. в зала 520 на Ректората на УАСГ.