Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Връчване на стипендии на името на проф. Балушев и проф. Косев

23.07.2021, Н. Керенчев
На 22.07.2021 са връчени 2 стипендии в областта на геотехниката. Първата е на името на проф. Б. Балушев (основател на катедрата), втората е на името на проф. Н. Косев (професор в направление инженерна геология и хидрогеология)

Photo Gallery


На 22.07.2021 студентите от УАСГ Георгиа Кинева и Димитър Гаралов бяха наградени съответно със стипендиите на името на проф. Б. Балушев и на името на проф. Н. Косев. Както е описано и в учредителните актове за ситпендията не се кандидатства, а стипендиите се връчват след решение на КС на кат. Геотехника на студенти с интереси и отличен успех по съответните дисциплини. Полжелавема успехи на носителите както в областта на геотехниката така и във всички други инженерни области.

Source: кат. Геотехника