Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Оценки от изпита по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс, проведен на 13.07.2021 г.

03.08.2021, проф. дн арх. Бойко Кадинов

 

 

Оценки от изпита при проф. Кадинов по дисциплината "Обществени сгради" във 2 курс, проведен на 13.07.2021 г.
Забележка: оценките на студентите от по-горни курсове ще бъдат добавени допълнително в отделен файл

Оценки от изпита при проф. Кадинов по дисциплината "Обществени сгради" във 2 курс (студенти от горни курсове), проведен на 13.07.2021 г.
Оценки на студентите от горни курсове + оценки на студентите от 2 курс, чиито изпитни работи са оценени впоследствие по технически причини