Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Hydraulics and Hydrology / Department News /

ПОКАНА за защита на докторска дисертация на тема "Изследване на параметрите на работа при преливник със самопочистващ ефект" на ас. инж. Станислав Дарачев

01.09.2021

 Защитата на дисертационния труд на ас. инж. Станислав Дарачев ще се състои на 12.10.2021 г. /вторник/.