Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ на урб. Любомир Петров

16.09.2021, Милена Ташева - Петрова

На 11 октомври (понеделник) от 16:30 часа в зала 316, УАСГ, корпус А, ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „Собствеността като фактор за пространствено развитие: Мегапроекти и градско обновяване“ с автор урб. Любомир Петров

Публикувани са следните документи: