Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Оценки от поправителния изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс, проведен на 15.09.2021 г.

28.09.2021, доц. д-р арх. Панайот Савов


Source: катедра "Обществени сгради"