Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Покана за обучителен семинар към катедра "МДПК"

07.10.2021, Л. Здравков

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите и бъдещите дипломанти на кратък обучителен семинар на тема "Проектиране на възли в стоманени конструкции със специализирания софтуер IDEA StatiCa"

Семинарът ще се проведа на 20.10.2021 г. от 17,15 ч. в зала 224 на УАСГ.Source: катедра "МДПК"

Обява за семинара
проф. Б. Белев