Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Онлайн провеждане на лекциите по "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов

25.10.2021, проф. дн арх. Бойко Кадинов

 

Във връзка с актуаната заповед на Рекрота на УАСГ лекциите по дисциплината "Обществени сгради" на II курс за спциалност "Архитектура" за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. при проф. Кадинов ще се провеждат (счититано от 26.10.2021 г. включително) онлайн на следния линк в средата на MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaade9cfca2a2478db7151050259d7111%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0c577cf-3ca9-4cb0-9b1c-f06359f6865a&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12

Лекциите се провеждат по утвърдения за факултета разпис: всеки вторник от 10:15 ч до 12:00 ч.Source: катедра "Обществени сгради"