Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Провеждане на изпити към катедра „Геодезия и геоинформатика" за 15.11.2021г

08.11.2021, катедра „Геодезия и геоинформатика"

  Уважаеми студенти,

Във връзка с настоящата епидемиологична обстановка в страната и в съответствие със Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ и предстояща изпитна дата към катедра „Геодезия и геоинформатика" за дата 15.11.2021 г., е необходимо предварително записване на мейла на катедрата (geo_fgs@uacg.bg) и копие до изпитващия преподавател най-късно до 12:00 часа на 12.11.2021 г. В е-мейла задължително да присъстват фак. номер, име, специалност, дисциплина и изпитващ преподавател.
Заинтересованите лица е необходимо да отговарят на т. 2 и 15 от Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ.Source: катедра „Геодезия и геоинформатика"