Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Изпитни дати за суденти ЗАДОЧНО обучение

12.11.2021, катедра „Геодезия и геоинформатика"

 Уважаеми студенти,

Изпитите към катедра „Геодезия и геоинформатика" за дата 15.11.2021 г. ще се проведат в съответствие със Заповед №447/20.10.2021 г. на Ректора на УАСГ, както следва:

Доц. Павел Г. Павлов - 10 часа, зала 220
Доц. Борислав Александров – 9 часа, зала 222
Доц. Христо Дечев – 9 часа, зала 224

Заинтересованите лица е необходимо да отговарят на т. 2 и 15 от Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ.Source: катедра „Геодезия и геоинформатика"