Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Предложение за Стажантска програма Пролет 2022г. от Есри България

09.12.2021, катедра „Геодезия и геоинформатика"

 Уважаеми студенти и докторанти,

Есри България предлага Стажантска програма Пролет 2022г.

Допълнителна информация за кандидатстването можете да намерите в прикачения файл.Source: катедра „Геодезия и геоинформатика"