Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Изпит задочни студенти кат. "Геодезия и геоинформатика"

10.12.2021, катедра „Геодезия и геоинформатика"

  Уважаеми студенти,

Изпитите към катедра „Геодезия и геоинформатика" за дата 13.12.2021 г. ще се проведат в съответствие със Заповед №447/20.10.2021 г. на Ректора на УАСГ, както следва:

Доц. Павел Г. Павлов - 10 часа, зала 220
Доц. Иван Кунчев – 9 часа, зала 222
Доц. Христо Дечев – 9 часа, зала 224
Доц. Кристина Микренска - 10 часа, зала 226

Заинтересованите лица е необходимо да отговарят на т. 2 и 15 от Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ.Source: катедра „Геодезия и геоинформатика"