Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Дати за провеждане на изпити към Катедра "Геодезия и геоинформатика" през поправителна сесия на зимен семестър 2022 / 2023 г.
06.02.2023
 Доц. Хр. Дечев - Кадастър I част - 13-02-2023 г. от 9:00 ч. проф. П. Паавлов - 16 и 17.02.23 год. 10.30 ч. гл. ас. Тамара Илиева - 17.02.23 г. от 11:30 ч.
Source: кат. Геодезия и геоинформатика
Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на УАСГ чрез договор за медицинска застраховка
06.02.2023
 Уважаеми колеги, с настоящото бих искала да ви информирам, че по поръчка с предмет "Допълнително доброволно здравно осигуряване ...
Изпит за задочни студенти към кат. "Геодезия и геоинформатика"
09.12.2022
 Изпитите за задочни студенти на 12 декемрви 2022 г. ще се проведат както следва: проф. П. Павлов от 11 ч. в зала 403 ректорат доц. Хр. ...
Изпит за задочни студенти към кат. "Геодезия и геоинформатика"
14.10.2022

Source: кат. Геодезия и геоинформатика
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
07.09.2022, кат. "Геодезия и геоинформатика"
Конкурсът е обявен в ДВ бр.25/29.03.2022. Членовете на научното жури са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 270/24.06.2022 г.
Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5