Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Финалът на конкурс "Най-добра дипломна работа" при катедра "МДПК"

20.12.2021, Г. Радославов

Тази година отново се проведе традиционният за Строителен Факултет при УАСГ конкурс "Най-добра дипломна работа“, в раздел „Стомана, дърво и комбинирани конструкции“. В него участие взеха 6 (шест) дипломанта. Според регламента на конкурса, право на участие имат всички дипломанти на катедра „МДПК“, които се дипломират през съответната година и имат обща оценка от дипломната работа (изработване и защита) поне Мн. добър (5,00).

Дипломните работи бяха оценени от независимо жури, което имаше нелеката задача да отсее трите най-добри проекта в условията на силна конкуренция между участниците. Тази година журито бе в състав д-р инж. Иван Гешанов, инж. Димитър Куманов и инж. Стефан Маринов.
Членовете на катедра „МДПК“ сърдечно благодарят на журито за тяхната всеотдайна и безвъзмездна работа!

Присъдени бяха първа, втора и трета награда. Те включват парична премия и грамота. Отличниците тази година бяха:
1. Първо място – Митко Рашков, „Kомбиниран железопътен мост на km 71+343 в междугарието Ихтиман – Септември ”, с дипломен ръководител проф. д-р инж. Николай Рангелов
2. Второ място – Георги Георгиев, „Проектиране на стоманена носеща конструкция на многопрофилна болница ”, с дипломен ръководител доц. Цв. Георгиев;
3. Трето място – Христина Желязкова, „Административната сграда на Интер Експо Център”, с дипломен ръководител доц. Цв. Георгиев;
 

И тази година традиционен спомоществовател на събитието беше Българска Асоциация по Метални Конструкции (БАМК). Катедра "МДПК" изказва своята благодарност!
Сърдечно благодарим на участниците в конкурса и на всички наши дипломанти, които са имали куража да правят своята дипломна работа в катедра "МДПК"! Желаем им преди всичко да са здрави и след това, успешна, доходна и ползотворна професионална реализация!
 

Очакваме и новите кандидати, които ще се дипломират през уч. 2021/2022 година!
 Source: катедра "МДПК"