Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Зимна поправителна сесия на кат. "Математика" за уч. 2021-2022 г - ДАТИ

25.01.2022

 ДАТИ:

14.02.2022 Г. - допълнителна дата  САМО за студенти, неуспели да се явят на редовна поправителна сесия, поради заболяване от Ковид 19 (студентът трябва да представи медицинска бележка)

 

15.02.2022 г.

17.02.2022 г.

!!! Пълна информация за начина на провеждане на изпитите при отделните преподаватели, ще бъде качена на интернет-страницата на катедрата в началото на поправителната сесия.

!!! Студентите, които желаят да се явят на поправителната сесия, трябва да пишат на своите

лектори на имейлите им.

!!! Студенти, които имат невзети изпити от минали години, трябва да си извадят индивидуални протоколи от съответните канцеларии.

!!! Изпитите се отнасят за всички дисциплини, изучавани през ЗИМЕН семестър.

от Катедрата