Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Процедура за избор на ръководител на КИТА

10.02.2022

Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува следните документи:Source: КИТА