Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Избираемата дисциплина "Авангардни строителни материали" за ССС III курс

25.02.2022

 Уважаеми колеги,

Всички студенти от спец.ССС курс III, желаещи да слушат избираемата дисциплина "Авангардни строителни материали" през втори семестър на учебната 2021/2022 година, моля да се запишат в канцеларията на Строителен факултет в срок до 01.03.2022 г.

С поздрав!

проф.Б.Петров