Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Извънредни изпитни дати на някои преподаватели от к-ра "МДПК"

01.03.2022, Л. Здравков

Извънредни изпитни дати и зали на част от преподавателите в катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции"Source: катедра "МДПК"