Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

избор

11.03.2022

 Във връзка с проведен катедрен съвет за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", изборната комисия публикува свое съобщение.