Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Практически обучителен семинар към катедра "МДПК"

24.03.2022, Б. Белев

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите дипломанти към катедрата на практически обучителен семинар с посещение на строителен обект в град София.Source: катедра "МДПК"