Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Материали по конкурс за професор

15.04.2022, катедра „Геодезия и геоинформатика"

 Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 от 02.11.2021.  Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 39 / 01.02.2022 г.

В приложените материали са представени документите на единствения кандидат –доц. д-р инж. Павел ПавловSource: катедра „Геодезия и геоинформатика"