Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Резултати от избори за попълване на ФС на СФ

19.04.2022, Л. Здравков

На проведените на 18.04.2022 г. избори за попълване на състава Факултетния съвет при Строителния факултет на УАСГ, кандидатите бяха както следва:

1. проф. д-р инж. Ф. Рангелова, катедра "ОИС";

2. Брайко Брайков, студент трети курс, ССС;

3. Валентин Костов, студент първи курс, ССС.

 

При гласуването те получиха следните гласове:

1. проф. д-р инж. Ф. Рангелова - 71 гласа;

2. Брайко Брайков - 71 гласа;

3. Валентин Костов - 64 гласа.

 

Комисията счита, че всички кандидати са избрани.


 Source: изборна комисия към СФ