Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Department News /

Изпит по "Инженерна геодезия" за спе. ССС - извънредна дата, 16.05.22

10.05.2022, кат."Приложна геодезия"

На 16.05.2022г. в зала 222, от 13 часа и от 14 часа ще се проведе поправителен изпит по Инженерна геодезия при преподавател ас. Иван Деянов.
За 13 часа ще бъдат допуснати до явяване 30-35 студенти от II-ри и III-ти курс.
От 14 часа ще бъдат допуснати до явяване 30-35 студенти от IV-ри и V-ти курс.
Изпитът ще бъде проведен под формата на тест.
 Source: ас.инж.Иван Деянов